SuperLu 速谱分析柱

SuperLu 色谱柱保护柱系统

SuperLu 色谱柱保护柱系统 货号 描述 FCG-6000 Direct HPLC Guard Holder(for 10mm x 2.1-4.6mmID cartridges) FCG-6210C18-AQ Cartridges 5u 10*2.1mm,3/PK(for 2.1mm-3.0mm ID columns)FCG-6211C18-AQ Cartridges 5u 10*4.6m

  • 品牌系列: 菲罗门SuperLu
  • 产品描述: SuperLu 色谱柱保护柱系统

SuperLu 色谱柱保护柱系统

 货号  描述 
FCG-6000 Direct HPLC Guard Holder(for 10mm x 2.1-4.6mmID cartridges)  
FCG-6210C18-AQ Cartridges 5u 10*2.1mm,3/PK(for 2.1mm-3.0mm ID columns)
FCG-6211C18-AQ Cartridges 5u 10*4.6mm,3/PK(for 4.0mm-4.6mm ID columns)
FCG-6286C18 Cartridges 5u 10*2.1mm,3/PK(for 2.1mm-3.0mm ID columns)
FCG-6287C18 Cartridges 5u 10*4.6mm,3/PK(for 4.0mm-4.6mm ID columns)
FCG-6347Silica Cartridges 5u 10*2.1mm,3/PK(for 2.1mm-3.0mm ID columns)
FCG-6348Silica Cartridges 5u 10*4.6mm,3/PK(for 4.0mm-4.6mm ID columns)